Hướng dẫn cơ bản sử dụng Agisoft Metashape Pro xử lý ảnh bay chụp bằng UAV

2021-10-14 06:14:46

  

Các bước cơ bản nhất để xử lý ảnh bay chụp để cho ra sản phẩm cuối cùng là đám mây điểm, mô hình số địa hình và ảnh trực giao tổng thể khu vực khảo sát.

Sử dụng phần mềm Agisoft Meta Shape

Sau khi xử lý sẽ cho ra sản phẩm tùy yêu cầu của người sử dụng như:

         Đám mây điểm (Dense could)

                        Mô hình số địa hình (DEM)

                            Ảnh trực giao

Mời các bạn xem chi tiết trong video này.

https://youtu.be/WxrTlmT3FeQ

Tin cùng danh mục

Top