Chuyển giao hàng hóa cho khách hàng

2021-10-09 04:34:49

Sau khi hợp đồng được ký, Đồng Lợi tiến hành công tác chuẩn bị thiết bị để bàn giao tới khách hàng.

Khi thiết bị được chuyển đến nơi giao hàng theo thỏa thuận của hai bên (Đồng Lợi và khách hàng), khách hàng tiến hành kiểm tra tình trạng thiết bị về số lượng và chất lượng theo như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Khi toàn bộ thiết bị đã được kiểm tra mà không đúng như trong hợp đồng thì hai bên sẽ lập biên bản ghi thực trạng thiết bị và khách hàng có quyền yêu cầu Đồng Lợi cung cấp đúng theo yêu cầu trong hợp đồng. Trường hợp thiết bị kiểm tra đúng như trong hợp đồng về số lượng và chất lượng, hai bên tiến hàng xác nhận và ký biên bản giao nhận thiết bị, hàng hóa.

Sau khi ký biên bản giao nhận thiết bị, Đồng Lợi thực hiện công tác chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho nhân viên kỹ thuật của khách hàng.

Trong suốt quá trình khách hàng sử dụng thiết bị mà Đồng Lợi cung cấp, Đồng Lợi sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua điện thoại hoặc Zalo.

Tin cùng danh mục

Top