Bảo dưỡng trạm Cors cục Đo Đạc Bản Đồ

2021-09-29 15:01:24

Thông báo từ ngày 26/9/2021 - 25/10/2021 mạng lưới trạm định vị vệ tinh tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các trạm CORS khu vực miền Bắc và các trạm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh do vậy sẽ có tình trạng khó kết nối hoặc khó đo. Cơ bản sẽ không ảnh hưởng nhiều đối với khu vực đồng bằng có mật độ trạm CORS dày, do kiểm tra, bảo dưỡng tiến hành từng trạm một. Mong người dùng thông cảm, xin lỗi vì sự bất tiện này.

Tin cùng danh mục

Top