Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Một video quay bằng Phantom4 Pro V2

Quay video bằng Phantom4 Pro V2 cho hình ảnh rất chân thực và sống động.

https://youtu.be/MzjIZv3BNJQ

Trao đổi

Thông tin liên hệ

Top