Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Máy định vị vệ tinh GNSS RTK Topcon Hiper VR

 

• Máy có khả năng thu tín hiệu vệ tinh của nhiều hệ thống:
- GPS: L1 C/A, L1C† L2C, L2P(Y), L5
- GLONASS: L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C
- GALILEO: E1/E5a/E5b/Alt-BOC
- BẮC ĐẨU(BDS): B1, B2
- IRNSS:L5
- SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN (L1/L5§)
- QZSS: L1 C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5
• Độ chính xác của máy:
- Static/ Fast Static (đo tĩnh/ đo tĩnh nhanh):
+ Horizontal/Mặt bằng: 3 mm + 0.4 ppm
+ Vertical/Độ cao: 5 mm + 0.5 ppm
- RTK/ Đo động thời gian thực:
+ Horizontal/Mặt bằng: 5 mm + 0.5 ppm
+ Vertical/Độ cao: 10 mm + 0.8 ppm
- Bù nghiêng trong chế độ đo RTK:
+ Horizontal/Mặt bằng:1.3mm/°Nghiêng; Nghiêng ≤ 10°
+ Vertical/Độ cao: 1.8 mm/°nghiêng; Nghiêng > 10° Góc tối đa đề xuất cho bù nghiêng 15°
• Hiệu suất làm việc của máy:
- Số kênh: 226 với công nghệ kênh dò tìm toàn cần có bản quyền của Topcon
- Bộ nhớ trong 8 GB
- Nhiệt độ vận hành: 40ºC ÷ 70ºC

Chi tiết sản phẩm vui lòng tải tại đây. Hoặc truy cập vào trang của nhà sản xuất:

https://www.topcon.co.jp/en/positioning/products/pdf/hiper_vr_broch_7010-2258_revb_sm.pdf

Trao đổi

Thông tin liên hệ

Top