Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Phần mềm xử lý ảnh Agisoft Metashape Professional

   Phần mềm Agisoft Metashape professional dùng để xử lý hình ảnh kỹ thuật số, tạo dữ liệu không gian 3D dưới dạng đám mây điểm, mô hình số và ghép các ảnh chụp tạo ra tấm ảnh trực giao. Ứng dụng các thành quả tạo ra bởi Agisoft vào các lĩnh vự như: Thông tin dữ liệu địa ly GIS, lưu giữ kiến trúc di sản văn hóa và hỗ trợ công tác thành lập bản đồ các tỷ lệ. Agisoft Metashape cho kết quả xử lý chính xác, chất lượng và đáng tin cậy.

   

Trao đổi

Thông tin liên hệ

Top