Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Bật mực Tajima

Bật mực Tajima được sử dụng trong các công trình xây dựng để đánh dấu các trục dọc, ngang và mặt độ cao.

Trao đổi

Thông tin liên hệ

Top