Tin tức

Máy thủy bình Leica Sprinter 50 – Automatic level surveying

Máy thủy bình Leica Sprinter 50 – Automatic level surveying

2021-10-14 06:10:45

Leica Sprinter 50 có khả năng đo và hiện số đọc độ cao trên mm, và khoảng cách từ máy đến mm (độ chính xác khoảng cách hàng cm). Việc mua máy trắc địa sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Quý khách không phải băn khoăn bận tâm suy nghĩ lựa chọn

Top